Köşe Yazıları

Türkiye ve Yunanistan kendi sorunlarını kendileri çözmeye çalışmalıdır

Türkiye ve Yunanistan kendi sorunlarını kendileri çözmeye çalışmalıdır

Türkiye ile Yunanistan ara sındaki sorunların görüş meler yolu ile, olası diyalogların ise iki komşu arasında halledilmesi istenerek tartışılmasın da iki taraf için de sayılamayacak kadar

fayda ve ortak menfaatler vardır.  Ebette, Türkiye ve Yunan istan arasında uzun yıllara dayanan tarihi, siyasi ve kültürel fark lılıkların yanı sıra çatışmalar da bulunmaktadır. Bunların nedeni ve bakış açılarındaki farklılık farkedilmedikçe, iki ülke arasındaki görüşmelerde bir ilerleme sağlan ması mümkün görünmemektedir.

           

Ancak, son yıllarda iki ülke arasında olumlu gelişmeler de yaşanmaktadır. Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi ve daha iyi bir gelecek için bir araya gelme potansiyeli bulunmaktadır. Özellikle yaz aylarında askeri tatbikatlara ara verilmesi Türk - Yunan ilişkile rinde istenildiği anda sağlıklı düşünebilmenin de mümkün olduğunu ortaya koyabilmesi açısından önemli bir paradigmadır. Tarihi çatışmaları mercek altına aldığımızda bir emperyalist dayatma ile iki ülke arasında yaşanan kanlı çatışmaların her iki tarafın kültürel kodlarını etkilediği ni de kabul etmek gerekir.

 

Öncelikle, Türkiye ve Yunanistan'ın bir araya gelmesi için temel olarak diplomatik diyalo ğun güçlendirilmesi gerekmektedir. İki ülke arasında gerilimi azaltacak, karşılıklı güveni artıracak ve işbirliği imkanlarını açacak düzenli diplomatik görüşmelerin yapılması önemlidir. Bu görüş meler, anlaşmazlıkların çözümü için bir zemin oluşturabilir ve karşılıklı fayda sağlayacak adımların atılmasını mümkün kılabilir. Görüşmelerde herhangi bir ilerleme olmasa da, en azından tarafların birbirini dinlemesi mümkün olabilir.

 

Ayrıca, Türkiye ve Yunanitan'ın karşılıklı çıkarlarına odaklanan ve bölgesel işbirliğini teşvik eden adımların atılması önemlidir. İki ülke, enerji, ticaret, turizm gibi alanlarda işbirliği yaparak ekonomik ilişkilerini güçlendirebilirler. Ortak projeler ve altyapı çalışmaları sayesinde bölgenin kalkınmasına katkı sağlanabilir ve bölgesel istikrarın artırılmasına yardımcı olunabilir. İki ülkenin birlikte kazanmasına yönelik  çok sayıda işbirliği alanlarının açılması kuvvetle muhtemeldir.

 

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesin de kültürel ve sosyal etkileşimin de önemi büyüktür. Kültürel etkinlikler, öğrenci değişim programları, ortak tarih ve kültür projeleri gibi faaliyetler sayesinde iki ülke arasındaki insanlar arasındaki ilişkiler güçlendirilebilir. Bu tür etkinlikler, karşılıklı anlayışı artırabilir ve dostluk bağlarını güçlendirebilir.

 

Ancak, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi sürecinde zorluklar da bulunmaktadır. İki ülke arasında ki tarihî anlaşmazlıklar, egemenlik iddiaları ve bölgesel güç mücadeleleri gibi faktörler barışçıl bir çözümün önünde engeller oluşturabilir. Ancak, karşılıklı irade, yapıcı yaklaşım ve uluslararası toplumun desteği ile Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi mümkün olabilir.

 

Türkiye’nin görüşmelerde temel baz olarak Lozan Anlaşma sını alması ve 12 Ada’nın statüsü gibi konularda sadece batılı ülkeleri arkasına alarak bunları tanımadığını söyleyen bir Yunanistan ile Türkiye’nin ne kadar mesafe alabileceği de tabiri caiz ise şimdiden pek ümit vermeyen bir durumdur. Türk - Yunan ilişkileri elbette şu anki durumdan ileri götürülebilir ama, Yunanis-tan’da bu Türk korkusu ve Türkiye’nin kazandığı bir kurtuluş savaşı sonrası elde ettiği Lozan Anlaşması hakları olduğu müddetçe kolay kolay taraflararası sorun ve iddiaların sıfırlanabileceğine imkan ve ihtimal verebilmek mümkün değildir.

 

Sonuç olarak, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi ve bir araya gelmesi için diplomatik çaba, ekonomik işbirliği ve kültürel etkileşim gibi alanlarda adımlar atılması adına tarafların ortak işbirlikleri alanlarına yönelmesi gerekmektedir. Bu adımlar, bölgesel istikrarın sağlanması ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin geleceği için umut vadedebilir.

 

Her iki tarafın unutmaması gereken en önemli konu ise, uluslararası alanda başka ülkelerin desteğini alsalarda, Türkler ve Yunanlılar kendi sorunlarını kendileri çözme iradesini gösterebilmelidirler.

Diğer Haberler