Akademik Çalışmalar

Sempozyumlarda sunulan bildiriler


• “Mehter Müziğinin Alman Müziğine Etkisi”,
I. Uluslararası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, 8-10 Ekim, Konya 2009

“Soldan Ailesi Örneğinde Haçlı Savaşları Döneminde Avrupa‘ya Getirilen  Avrupa’ya Getirilen  Türk Esirlerin Alman Toplumundaki İzleri”, Selçuklular ve Haçlılar Sempozyumu, 7-8 Nisan, Konya 2015
selcuklular-ve-haclilar-sempozyumu-11.png
selcuklular-ve-haclilar-sempozyumu-12.png

• Varda Köprüsü’nün Türk-Alman İIlişkilerindeki Önemi”, II. Uluslararası Anadolu Uygarlıkları Sempozyumu, 27-28 Nisan, Çorum 2017.

2.-uluslararasi-anadolu-uygarliklari-sempozyumu.png

• “Birinci Dünya Savaşının Akabinde Türk ve Alman Ulus Devletleri’ndeki Milliyetçilik Akımlarının Karşılaştırılması”,  I. Dünya Savaşı’nın Hukuki ve Tarihi Yönleri Uluslararası Sempozyumu Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu, 6-9 Aralık, İstanbul 2017.

1.-dunya-savasinin-hukuki-ve-tarihi-yonleri-uluslararasi-sempozyumu.png

• “İkinci Dünya Savaşı Döneminde Nazi Almanyası Tarafından Kurulan Türkistan Lejyon Ordusu’nun Savaşa Etkileri”, Doğumunun 100. Yılında Baymirza Hayit ve Günümüzde Türkistan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 9 Ekim, İstanbul 2017.

dogumunun-100.-yilinda-baymirza-hayit-ve-gunumuzde-turkistan-tarihi-arastirmalar.png

• “Göçtürklerin Türkiye ve Almanya‘ya Sağladığı Faydalar”,  XVIII. Türk Tarih Kongresi, 1-5 Ekim, Ankara 2018. 

xviii-turk-tarih-kongresi-ankara.png

• Tarihsel Süreçte Göçlerin Adana‘ya Olumsuz Etkileri ve Çözüm Önerileri”, Sempozyum, İktisadi Araştırmalar Vakfı, “Türkiye’de İç Göçün Sosyo-Ekonomik Sonuçları ve Adana Özelinde Değerlendirme”, 22 Nisan, Adana 2012.

tarihsel-surecte-goclerin-adana.png

• “Emekli Türk ve Alman Subayların İki Dünya Savaşı Arasında Örtülü Diplomasi Faliyetleri”, Uluslararası I. Osmanlı &  Türkiye Araştırmaları Kongresi, Necmeddin Erbakan Üniversitesi, 20-22 Ekim, Konya 2022

1-uluslararasi-osmanli-ve-turkiye-arastirmalari-kongresi.png

Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Makaleler


• “Ellinci Yılında Göçtürklerin Türkiye ve Almanya Açısından Önemi”,
Tarihin Pesinde – Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Derg., Yıl: 2012, Sayı: 7, Sayfa: 147-164, Konya 2012.

• “Türk ve Alman Kaynaklarına Göre Ernst Reuter’in Ankara’da Modern Şehircilik Çalışmaları”, TDA- Türk Dünyası Araştırmalar Derg., Cilt: 118, Sayı: 233, Mart-Nisan İstanbul, 2018.

• “II. Dünya Savaşı Döneminde Nazi Almanyası Tarafından Kurulan Türkistan Lejyonları’nın Savaşa Etkileri”,TDA- Türk Dünyası Araştırmalar Derg., Cilt: 118, Sayı: 232, Mart-Nisan, İstanbul 2018.

Kitap Bölümleri


• Doğumunun 100. Yılında BAYMİRZA HAYIT v
e Günümüzde Türkistan Tarihi Araştırmaları Kitabı

“II. Dünya Savaşı Döneminde Nazi Almanya Tarafından Kurulan Türkistan Lejyonlarının Savaşa Etkileri”, s. 175-222, Editörler: Abdulvahap Kara-Ömer Kul-Filiz Ferhatoğlu, ISBN: 978 605 2334-02-7, TDBB Yay., İstanbul 2017.

• Mondros Ve Versay‘ın 100. Yılında TÜRK-ALMAN İLİŞKİLERİ Kitabı

Editör ve Önsöz: Latif Çelik, “Kültür, Tarih Teknoloji, Ekonomi, Şehir Planlama ve Tıp Alanlarında Türk-Alman İlişkileri”, ISBN: 9 789754 482331, Selçuk Üniversitesi Basımevi, 15 Ekim, Konya 2019.

• Türk Kahvesinin Üçyüz Yıllık Almanya Yolculuğu Kitabı

Editör ve Önsöz: Latif Çelik, Bölüm; “Türk Kahvesi’nin Ortaya Çıkışı ve Avrupa İçlerine Uzanan Serüveni”, s. 22-31, ISBN: 9 783000 602 160, IKG Yayınları, 15 Ocak, Würzburg 2020.

• Türk Kahvesinin Üçyüz Yıllık Almanya Yolculuğu Kitabı

“II. Kuşatmasında Esir Düşen Yeniçerilerden Würzburg’a Getirilen Esirler Kahveyi Almanlara Tanıttılar”, Bölüm, s. 40-53,  ISBN: 9 783000 602 160, IKG Yayınları, 15 Ocak, Würzburg 2020.

• Selçuklular ve Haçlılar – Seljuks and Crusaders Kitabı

“Soldan Ailesi“ Örneğinde Haçlı Savaşları Döneminde Avrupa’ya Getirilen Türk Esirlerin Alman Toplumundaki İzleri”, Editö Mustafa Demirci, III. Cilt, s. 829-865, e-Kitap, Çizgi Tarih Yay., 10 Aralık, Konya 2020.

Özgün Eserler


• “Almanya‘da Türk İzleri - Türkische Spuren in Deutschland”, 
3. Baskı, Türkçe -Almanca, ISBN 3-936172-08-0, Logophon Verlag, Mainz 2008.

• “Türkiye’de Alman İzleri - Deutsche Spuren in der Türkei”, 3. Baskı, Türkçe ve Almanca, ISBN 978-3-936172-10-2, Logophon Verlag, Mainz 2009.

• “Almanya’da 50 Yıl – 50 Jahre in Deutschland – GÖÇTÜRKLER”, Editör-Herausgeber, 3. Baskı, Türkçe ve Almanca, ISBN 9 783000 496639, IKG Verlag, Würzburg 2012.

• “Türk-Alman İlişkileri – Deutsch-Türkische Beziehungen”, Editör-Herausgeber, 3. Baskı, Türkçe ve Almanca, ISBN 9 783000 496622, IKG Verlag, Würzburg 2013.

• “Türk Kahvesi’nin Almanya Yolculuğu”, Editör, 2. Baskı, Türkçe, ISBN 978-3-00-060216-0, IKG Verlag, Würzburg 2017.

• “İkinci Dünya Savaşı’nın Kayıp Türkleri”, 2. Baskı, Türkçe, 978-3-00-060042-5, IKG Verlag, Würzburg 2020.                                    

• “Mondros Ve Versay’ın 100. Yılında Türk-Alman İlişkileri”, Editör-Herausgeber, 3. Baskı, Türkçe ve Almanca, ISBN 9 789754 48233, IKG Verlag, Würzburg 2020.                                    

Düzenlenen Sempozyum, Kongre ve Çalıştay Organizasyonları


• II. Uluslararası Türk-Alman Sempozyumu

“Türk-Alman İlişkileri’nin 250. Yılı Sempozyumu”, Organizasyon Komitesi Başk., IKG Enstitüsü-Uşak Üniversitesi-Würzburg Üniversitesi İşbirliği, 15 Mayıs Würzburg 2013.

• I. Türk-Alman Kültür Tarihi Çalıştayı

“Türk Kahvesi’nin 300 Yıllık Almanya Yolculuğu Çalıştayı”, Organizasyon Komitesi Başk., IKG Enstitüsü-Türk Tarih Kurumu İşbirliği ile, Residenz Sarayı, 30 Ekim Würzburg 2017.

• III. Uluslararası Türk-Alman Sempozyumu

100. Yılında Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu” Organizasyon Komitesi Başk., IKG Enstitüsü-Selçuk Üniversitesi-Akdeniz Üniversitesi-Würzburg Üniversitesi İşbirliği ile, 15-17 Kasım, Würzburg 2018.

• IV. Uluslararası Türk-Alman Sempozyumu

“Kayzer ve Sultan’ın Dostluk Döneminden Günümüze Türk-Alman İlişkileri”, Organizasyon Komitesi Eşbaşkan,  IKG Enstitüsü-Selçuk Üniversitesi-Akdeniz Üniversitesi-Würzburg Üniversitesi İşbirliği ile, 31.10.-01.11.2019, Antalya 2019.

• II. Türk-Alman Tarih Çalıştayı

“Atatürk Döneminde Türkiye’ye gelen Alman Bilim İnsanları-Çocukları“, Organizasyon Komitesi Eşbaşkanı, IKG Enstitüsü-Türk Tarih Kurumu İşbirliği ile, Altes Rathaus Sarayı, 30 Haziran Münih 2022.

• V. Uluslararası Türk-Alman Sempozyumu, “EuroTürkler-100. Yılında Avrupalı Türkler”, IKG Enstitüsü-Türk-Alman Üniversitesi-Würzburg Üniversitesi İşbirliği ile, (Haziran 2023 - Planlamada), Würzburg 2023.

Gerçekleştirilen Araştırma Projeleri


• “II. Viyana Kuşatması‘nın Akabinde Güney Almanya‘ya Getirilen Türk Esirlerin İzleri” 
1985-2010 Dönemi Müze, Arşiv ve Şehir Kronikleri Araştırması, Bulgular Yazılı ve Sözlü olarak Türk ve Alman Toplumu ile Konferanslarda Sözel Olarak paylaşılmış, Hürriyet - Tercüman – Türkiye ve Birlik Yurtdışı Baskıları, Almanya 1990 – 2020.

• 60. Yılında Almanya Türkleri – Almanya Türkleri‘nin Her iki Ülke Açısından Önemi”, IKG Enstitüsü Kitap Çalışması, YTB- Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklra Başkanlığı Tarafindan Desteklenmiştir. 1 Mart 2021 – 1. Eylül, Würzburg-Ankara 2022.

Üniversitelerde Düzenlenen Konferanslar


• “Türk-Alman Dostluğu’na Değişik Bir Bakış”
Konferans, Süleyman Demirel Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 18 Ekim, Isparta 2010.

• “Türk-Alman Kültür Tarihi İlişkileri”
Konferans, Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 15 Nisan, Adana 2013.

• “Türk Kültürü‘nün Almanya‘daki İzleri”
Nürnberg-Erlangen Üniversitesi, Department Sozialwissenschaften und Philosophie. Abteilung: Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre: Wirtschaft und Gesellschaft des Nahen Ostens, 15 März, Nürnberg 2014. 

• “Almanya Penceresinden Türk-Alman İlişkileri”,
TDAV, Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı, Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsüsü Proğramı, 9 Aralık, İstanbul 2017.

almanya-penceresinden-turk-alman-iliskileri.png

• “Türk Kültürünün Alman Kültüründeki Çizgileri”
Konferans, Yıldırım Beyazıd Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, 14 Kasım 2018. 

• “GöçTürkler‘in Türkiye ve Almanya‘ya Katkıları”,
Konferans, Selçuk Üniversitesi, Turizm Fakültesi, 28. Mart, Saat 14.00, Konya 2019.

gocturklerin-turkiyeye-ve-almanyaya-katkilari.png

• “Almanya’da Türk Izleri”,
Konferans, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Konferans, 29. Mart, Saat 11.00, Antalya 2019.

almanyada-turk-izleri-antalya.png

• “Türk-Alman İlişkileri‘nin Dünü Bugünü ve Yarını”
Konferans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 00 kkkk, 11.00, Ankara 2019.

Tevdi Edilen Ödüller


• “Türk-Alman Kültürel İlişkilerine Katkı Ödülü”,
DTU- Türk Alman İşadamları Derneği, 8 Nisan, Schweinfurt 2008.

• “Türk Dünyasına Hizmet Ödülü”, Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı, 10 Ekim, İstanbul 2010.

• “Türk Kültürüne Hizmet Ödülü”, Serik Belediyesi, 15 Ekim, Belek 2016.