Köşe Yazıları

Trump kazanırsa Almanya kaybedecek

Trump kazanırsa Almanya kaybedecek

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW), ABD'nin eski Başkanı Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesinin, ihracat odaklı Alman ekonomisinin büyümesini belirgin bir şekilde yavaşlatabileceğini bildirdi.

 

Alman Ekonomi Enstitüsü, ekonomiye yönelik "Trump yeniden seçilirse ne olur?" başlıklı analizini yayınladı. İlginç bilgileri içerisinde barındıran analizde ABD seçimlerine yönelik  carpıcı  bölümlerin öne çıkması ise oldukça dikkat çekici idi. Araştırma nın direkt olarak Biden’in karşısında tekrar aday olacağı kesinleşen Cumhuriyetçilerin adayı Trump’a atıf yapması ise çok ilginç bir çalışma olarak ortaya çıkıyor.

 

Buna göre, Trump'ın "Kasım 2024'te yeniden ABD Başkanı olarak seçilmesi" ve "ABD'nin ticaret açığını azaltmak amacıyla tarifeleri artırma yönündeki taahhütlerini yerine getirmesi" küresel ticaret düzeninde önemli bir karışıklığa yol açabilir. Bunun sonucu ise ABD’nin en önemli ticari partnerlerinden biri olan Almanya ile ilişkileri direkt etkileyecek ve bunun Berlin için ciddi bir bedeli olacak.

 

IW ekonomistleri, birinci senaryoda 2025 yılında ABD gümrük vergilerinin tüm ABD ithalatında yüzde 10'a ve ABD'nin Çin'den ithalatında yüzde 60'a çıkarılmasını; ikinci senaryo da ise tepki olarak Çin’in ABD'den yapılan ithalatta yüzde 40'lık bir tarife artışıyla misilleme yapmasını modelledi. Dünya ticaretinin birinci lig oyun cularından olan Almanya’nın dış satımı ABD - Çin arasındaki sert rekabetten etkilendiğini belirtiyorlar. İkili ilişkilerdeki güven ve ortak çıkarların Trump döneminde kesinlikle dostların rekabeti’ne dönüşeceğini belirten uzmanlar, ABD’in Almanya ile olan ilişkilerinden kesinlikle Almanya’nın büyük bir bedel ödeyece ğine dikkat çekiliyor. IW ise raporunda bu konuya açık örnekleme yöntemi ve analizleri ile dikkat çeki-yor.

 

Trump'ın ABD'nin ticaret açığını azaltmak için gümrük tarifelerini yükseltmesi durumunda Alman ürünlerinin ihracatının yavaş layacağı ifade edilen analizde, 2025'ten itibaren yeni bir ticaret ve gümrük anlaşmazlığı olmayan temel senaryoya göre Almanya’nın gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) 2028 yılında yüzde 1,2 daha düşük olabileceği belirtildi.

 

Donald Trump’ın politikalarından AB içinde en çok Almanya'nın etkileneceğine vurgu yapılan analizde, ülkenin 4 yıl içinde, sabit fiyatlarla hesaplanan GSYH kayıplarının birinci senaryoda 120 milyar avro, ikinci senaryo da ise 150 milyar avro olacağı kaydedildi. IW'ye göre, Almanya'nın en önemli ihracat ortaklarından gelen talep, 2028'de tarife artışlarının olmadığı duruma kıyasla yaklaşık yüzde 5,5 daha düşük gerçekleşebilecek. Bu da Alman ihracatında yüzde 4,5'lik bir düşüşe denk geliyor.

 

Her iki senaryoda da reel ABD GSYH seviyesi, tarife anlaşmazlığının olmadığı duruma göre yaklaşık yüzde 1 ila 1,4 daha düşük olacak. ABD'de 4 yıl boyunca sabit fiyatlarla hesaplanan GSYH kayıplarının senaryo 1'de yaklaşık 600 milyar dolar, senaryo 2'de ise yaklaşık 1 tril yon dolar olarak gerçekleşebilecek. Elbette Almanya ekonomisi için tek alternatif Biden değil ama, yine de Almanya’nın güvenlik şemsiyesini elinde tutan güvenlik şemsiyesinin sahibi Amerika’da Trump kazanırsa Almanya kaybedecek.

Diğer Haberler