Yayınlar

GöçTürkler - Almanya'da 50 Yıl / 50 Jahre in Deutschland

GöçTürkler - Almanya'da 50 Yıl / 50 Jahre in Deutschland

 

Almanya’ya çalışma amaçlı gönderilen Türk işçilerinin yaşam çizgisi, her iki tarafın bilim insanlarınca incelenip üzerinde ortak bir fikri çözüm ortaya koyulamamıştır. Oysa, şehirleşmiş ülkelerin ekonomisinde göçmen işçilerin ölümsüzlüğü bilinirse, onların hatıralarına saygı duyulmuş olur. Yerleri sürekli yenileri ile doldurulan göçmen işçilerin doğmadığını, yaşlanmadığını ve ölmediğini kabullenen kapitalist sistem onları sadece üreten bir aparat olarak görmüştür. Oysa onlar da insan idiler.

Türklerin Almanya’ya gelişinin 50. yılı anısına yazılan eserde birebir görüşme yapılan ilk nesil Türklerin anlattıklarından ortaya çıkan bilgiler ışığında tahta koltukları olan vagonlar ile Avrupa’nın Sanayi Ülkeleri’ne gönderilen insanların dramı kültür tarihi kronolojisi ile ortaya koyulmuştur. Son dönem Türk - Alman İlişkileri’ni konu alan bilimsel çalışmalar arttıkça Türklerin Almanya’daki sorunlarının çözümü de kolaylaşacaktır. Kitap Türkçe ve Almanca olarak hazırlanmıştır.

Date

22. Februar 2018

Tags

Kitaplar